Regulamin

Korzystanie z tej witryny przedstawianej przez Studex Polska (dalej zwanym „Studex”) jest przedmiotem następujących Warunków Korzystania. Prosimy o ich uważne przeczytanie przed skorzystaniem z tej witryny. Korzystając z tej witryny wyrażacie Państwo zgodę na ograniczenia wynikające z Warunków Korzystania. Jeżeli nie akceptujecie Państwo tych warunków prosimy o nie korzystanie z tej witryny WWW.

Wprowadzając lub przekazując informacje lub dane osobowe podczas korzystaniu z tej witryny wyrażacie Państwo zgodę by takie informacje i dane przetwarzane były zgodnie z Polityką Prywatności Studex. Hosting strony znajduje się w Polsce.

Studex może w każdym czasie uaktualniać lub zmieniać te Warunki Korzystania. Obowiązującą wersją jest wersja najbardziej aktualna. Jeżeli ta witryna WWW zawiera gdziekolwiek jakiekolwiek postanowienia / regulacje szczególne, mają one pierwszeństwo przed Warunkami Korzystania.

Pod tym adresem możecie Państwo znaleźć naszą Politykę Prywatności oraz inne informacje prawne.

Prawa autorskie
Zawartość tej witryny WWW jest przedmiotem praw autorskich. Studex zezwala na przeglądanie, pobieranie i czasowe przechowywanie poszczególnych stron tej witryny WWW na komputerze wyłącznie dla użytku niekomercyjnego. Zawartość ta nie może być zmieniana ani używana bez pisemnej zgody jej właścicieli w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach. Dotyczy to także reprodukowania, stałego przechowywania lub przenoszenia zawartości z tej witryny WWW. Jakiekolwiek naruszenie tych postanowień wymaga natychmiastowego zniszczenia całej wydrukowanej lub ściągniętej zawartości. Zastrzegamy prawo wniesienia dalszych roszczeń odszkodowawczych. Znaki towarowe i oznaczenia handlowe są używane w tej witrynie WWW. Nawet jeśli nie są oznaczone jako takie, stanowią jednak przedmiot wszelkich odnośnych praw i regulacji.

Odnośniki do innych witryn WWW
Odnośniki do witryn innych operatorów zawarte na tej witrynie WWW są przedstawiane jako usługa dla użytkowników naszej witryny WWW. Używając przycisków takich linków opuścicie Państwo witrynę WWW Studex. Ryzyko związane z wejściem na zewnętrzne witryny WWW poprzez link na tej witrynie WWW leży całkowicie po Państwa stronie. Odpowiedzialność za takie zewnętrzne strony ponosi odpowiedni operator. Przy pierwszym połączeniu do takich zewnętrznych stron Studex dokonuje sprawdzenia tych stron pod kątem naruszeń prawnych. Jak dotychczas żadne naruszenie prawa nie wyszło na jaw. Studex nie ma wpływu na bieżący ani przyszły sposób prezentacji ani zawartość witryn WWW, do których zamieszcza odesłania /linki/. Ciągła kontrola zewnętrznych odesłań /linków/ nie może być prowadzona przez Studex bez konkretnych wskazań naruszeń prawa. Jakiekolwiek ostrzeżenie o takich naruszeniach spowoduje natychmiastowe usunięcie takich zewnętrznych odesłań /linków/. Włączenie zewnętrznych odesłań /linków/ w żadnym razie nie oznacza, że Studex jest ich właścicielem, aprobuje lub popiera treści w nich zawarte. Nie oznacza to również, że Studex reklamuje takie produkty, usługi, treści, informacje lub materiały, ani też nie oznacza że Studex pozostaje w stosunku powiązania.

Wyłączenie odpowiedzialności z gwarancji
Treści zawarte na tej witrynie WWW udostępniane są bez gwarancji, w szczególności za ścisłość, kompletność lub właściwość dla odpowiednich celów i – uwzględniając zawartość – nie naruszanie praw osób trzecich lub własności intelektualnej. Na tej witrynie WWW Studex udziela poradnictwa w zakresie przekłuwania uszu. Jest to poradnictwo z zakresu kosmetyki i nie powinno być traktowane jako porady medyczne. Dostarczamy po prostu faktycznych informacji w potocznym znaczeniu. Informacje te nie powinny zastępować porad lub kuracji lekarskich bądź farmaceutycznych. Ponadto, nie powinny być błędnie interpretowane jako zachęta do samo diagnozowania, samodzielnego podejmowania kuracji lub zaniechania kuracji możliwych chorób lub zaburzeń.

Studex może zmienić zawartość tej witryny WWW w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Podejmujemy wszelkie starania o zachowanie aktualności tej witryny choć nie ciąży na nas taki obowiązek. Ponadto, Studex nie gwarantuje dostępności lub technicznej sprawności witryny WWW ani nie zapewnia, że witryna jest wolna od wirusów.

Odpowiedzialność
Ryzyko korzystania z tej witryny WWW stanowi wyłączne ryzyko użytkownika. Studex nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za możliwe szkody. Nie ma to zastosowania gdy w grę wchodzi działanie intencjonalne lub w przypadku, gdy odpowiedzialność jest uregulowana prawem. Studex nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody w Państwa wyposażeniu lub utraty danych podczas korzystania z tej witryny WWW.

Obowiązujące prawo
Warunki Korzystania dla tej witryny WWW podlegają prawodawstwu Polskiemu. Wszelkie spory wynikające z korzystania z tej witryny WWW podlegają prawu i jurysdykcji Polski. Studex nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość treści tej witryny WWW poza Polską lub też za dozwolony dostęp do witryny spoza Polski. Dostęp taki odbywa się na Państwa ryzyko i według Państwa uznania. Użytkownik odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw obowiązujących lokalnie.

Pozostańmy w kontakcie

Twitter Studex na Twitterze
Facebook Studex na Facebooku
Instagram Studex na Instagramie
YouTube Oglądaj nas na YouTube.
Kontakt Wyślij wiadomość.
PinterestStudex na Pinterest.

To takie proste

External link to Studex video on YouTube

Studex video on YouTube